Yönetmelikler

 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 Tozla Mücadele Yönetmeliği (Ekler)

 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (Ekler)

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmelik (Ek)

 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Kanserojen veya Mutejen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Ekler)

 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Değişiklik İçin)

 İş Sağlığı ve Kurulları Hakkında Yönetmelik

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (Ekler) (Değişiklik İçin)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Ekler) Değişiklik Değişiklik

 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 Yer Altı Maden İşletmelerinde Elektirikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 Yer Altı Ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ekler İçin Tıklayınız …

 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Biyolojik Etkenlere Mazuriyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 Deniz , Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkındaki Yönetmelik

 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik