Gürültü Haritası

Gürültü Haritası

Gürültü haritaları, çevresel gürültünün tahmin edilmesi ve modellenmesi için çeşitli tahmin yöntemlerini kullanarak hazırlanan görsel, ancak yazılı ve tablo verilerine dönüştürülebilen verilerden oluşmaktadır.

Gürültü haritalarının hazırlanmasında ve kullanımında iki temel amaç hedeflenmektedir.
Birincisi yoğun gürültüye maruz kalan bölgelerin saptanması ve nüfusun buna maruziyetinin gözlenmesi, ikinci ve bundan daha önemlisi ise bölgelere yönelik eylem planlarının oluşturulması böylece hem gelecekte oluşturulacak hem de şu anda gürültüye maruz kalan bölgelerin durumlarının geliştirilmesidir.

Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı ile Akustik Sertifika eğitiminin verilmesi konusunda protokolü ilk olarak imzalayan Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Birimi – BUTECH çevresel gürültü haritalarının hazırlanması konusunda da hizmetlerini sunmaya başlamıştır. Gürültü haritası hazırlanması derin deneyim, imkan ve materyale sahip olmayı gerektiren bir konu olduğundan konu üzerinde uzun süreli çalışmalar yürüten BUTECH gürültü haritası ekibi kamu, belediye ve özel kuruluşlar için gürültü haritalarını büyük titizlik ile hazırlamaktadır.

Kaynak: Gürültü Haritası ( Bahçeşehir Üniversitesi )

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre 30 Haziran 2013 tarihine kadar;

1. İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,
2. Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,
3. Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,
4. Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları,

için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

2014 yılına kadar da gereken bölgelerde eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bakanlığın bu süreci bu kadar geniş tutmasındaki en önemli gerekçe bu işlerin çok geniş kapsamlı olması ve büyük bir mühendislik çalışması gerektirmesidir. Ancak bu süreyi henüz çok vaktimiz var şeklinde algılamak ileride işlerin çok daha yoğun bir çaba ve mali külfet ile gerçekleşmesi şeklinde sonuçlanacaktır.

Stratejik gürültü haritaları hazırlanmadan eylem planlarının oluşturulması mümkün değildir. Eylem planları da en az gürültü haritaları kadar ayrıntılı çalışma gerektirecektir.

Bu nedenle BUTECH olarak bu işin ciddiyetine vararak vakit geç olmadan bu çalışmaların başlaması gerektiğini sizlerle paylaşıyor ve gerek gürültü haritalarının hazırlanması gerekse B tipi Akustik sertifika eğitim konusunda hizmetlerimizi sizlere sunuyoruz.