Kanunlar

Başlık Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Dosya Eki
1 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.04.2009 27200 5871
2 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19.07.2005 25880 5403
3 Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 5393
4 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 11.06.2005 25842 5355
5 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.03.2005 25752 5312
6 İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 25745 5302
7 Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 25611 5237
8 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004 25531 5216
9 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.01.2002 24645 4736
10 Yapı Denetimi Kanunu 13.07.2001 24461 4708
11 Mera Kanunu 28.02.1998 23272 4342
12 Maden Kanunu 15.06.1985 18785 3213
13 Çevre Kanunu 11.08.1983 18132 2872
14 Milli Parklar Kanunu 11.08.1983 18132 2873
15 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23.07.1983 18113 2863