Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi – SEÖS

SEÖS - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi – SEÖS

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (Continuous Emission Monitoring System – CEMS), endüstriyel kaynaklardan çıkan gazların miktarını ve bileşimini ölçmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistemler, çevreye salınan gazların emisyonlarını sürekli olarak ölçerek endüstriyel tesislerin çevresel uyumluluğunu sağlamaya yardımcı olur.

CEMS, özellikle hava kirliliği kontrolü konusunda sıkı yasal düzenlemelerin olduğu endüstriyel sektörlerde kullanılır. Bu sistemler, tesislerin atık gaz emisyonlarını sürekli olarak izleyerek çevreye salınan gazların miktarını ölçer ve kaydeder.

CEMS, genellikle tesisin bacalarına yerleştirilir. Sistem, gazların kimyasal bileşimini ve miktarını belirlemek için farklı teknolojiler kullanır. Örneğin, sistemler, gazların toplandığı bir filtre yardımıyla gazların bileşimini analiz eden kızılötesi spektrometreler veya gazların konsantrasyonunu ölçmek için ultraviyole veya elektrokimyasal sensörler gibi teknolojiler kullanır.

CEMS, tesisin çevresel uyumluluğunu sağlamak için önemlidir. Tesisler, atık gaz emisyonlarındaki herhangi bir artış veya sınır değerlerinin üzerine çıkması durumunda uyarı alarak, tesisin bakımını yaparak veya proseslerini değiştirerek emisyonları kontrol altında tutabilirler. Ayrıca, CEMS verileri, endüstriyel tesislerin atık gaz emisyonlarındaki trendleri takip etmesine yardımcı olur ve çevresel uyumluluğun artırılması için gereken aksiyonların belirlenmesine yardımcı olur.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar kapsamında Şirketimiz, işletme sahibinin sorumluluğunda olan tüm konularda danışmanlık hizmetini vermekte, KGS2 ve YGT gibi ölçüm ve kalibrasyon işlemlerinin yetkili kuruluşlara mevzuat ve standartlara göre yaptırılmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz diğer çevresel ölçüm ve analizler kapsamında emisyon, hava kalitesi, gürültü, atık su, toprak, atık vb. gibi ölçüm ve analiz hizmetlerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ölçümleri de anlaşmalı olduğu yetkili ve akredite laboratuarlar ile yapmaktadır. Bu kapsamda;

– Ölçüm ve analiz çalışmalarına ait gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve kontrolü,
– Tesiste ölçümden önce tamamlanması gerekli olan çalışmaların organizasyonu,
– Bakanlık uygulamaları ve ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılarak varsa alınacak tedbirlerin ve yatırımların planlanması,
– Yapılan tüm hesaplamaların ve modelleme çalışmalarının uygunluğu ile ölçüm ve analizlerin Bakanlıkça kabul edilen metotlara uygun olarak yapılmasının kontrolü sağlanmaktadır.

 

arıtma çamur ve tehlikeli atık analizleri