Titreşim Ölçümü – İş Hijyeni

Titreşim Ölçümü

22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” işverenleri titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise minimuma indirilmesi noktasında yükümlü tutmaktadır (Bu yükümlülükler Tablo 1.1’de özetlenmiştir). Rehberin ana bölümlerinde risklerin belirlenmesi, tehlikeleri incelemesi, el-kol titreşimine maruz kalan çalışanların sağlık ve güvenlikleri için alınması gerekli tedbirler ile ilgili bilgiler, rehber eklerinde ise titreşim ile ilgili detay bilgilere yer verilmiştir.

El kol titreşim maruziyet ölçümünde yapılması ve bilinmesi gerekenler:

Titreşim ölçümlerinde doğru sonucu bulmak imkansız gibi görünebilir biraz sonra aşağıda ifade
edeceğimiz şeyler sizi doğru sonuca en yakın yere ulaştıracak kılavuz niteliğindedir. Detaylıca
incelediğinizde karşınıza çıkan sorunların nasıl kolayca atlatılabileceğini anlayabilirsiniz.
Ölçülecek işlerin seçimi son derece önemlidir. Gün içinde ki farklı makinelerde olabilir. Ya da aynı
makinenin gün içindeki farklı modları da olabilir. (Örneğin; büyük bir taşla ya da küçük taşla, taşlama
yapmak) Maksat en doğru sonucu bulabilmektir.
Tüm vücut titreşiminin ölçülmesi için, titreşim, mümkün olabildiğince titreşimin vücuda iletildiği
noktada veya alanda belirlenmelidir.

Titreşime maruz kalan kişilerin oturma konumundaki durumlarında, yarı rijit bir disk üzerine monte edilen ivme ölçer, oturan kişinin sağ ve sol kalça kemikleri arasındaki orta noktaya yerleştirilecek şekilde koltuk yüzeyine konumlandırılmalıdır. Rahatlık sağlaması için bu yarı-rijit diskin merkezinin, sağ ve sol kalça kemiklerinin biraz önüne (5 cm’ye kadar) yerleştirilmesi kabul edilebilir.
Titreşime maruz kalan kişilerin bir yönlendirme veya çalışma plâtformu üzerinde ayakta durması
durumunda, ivme ölçer, ayak tabanın orta noktasına yerleştirilmiş durumda iken, Şekil 1’deki gibi
kullanıcının ayakta durduğu konumda yerleştirilmelidir.

Raporlama ilgili hususlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) ve Türkak tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır,
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan ilgili Metotlara göre yapılması gerekmektedir,
Kişisel ölçümler sonucu elde edilen değerler tozun cinsine göre ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK* de yer alan sınır değerlerle karşılaştırılmalıdır.

*İkinci Bölüm Madde 5

a) El-kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

b) Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2

İş yerinizde titreşim ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.