Çevresel Gürültünün Ölçümü

Çevresel Gürültünün Ölçümü

Çevresel Gürültünün Ölçümü; Çevre Orman Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuvarı tarafından hazırlanmıştır.

Çevresel Gürültünün Ölçümü Dosyasındaki Konu Başlıkları;
*Ses, Gürültü ve İşitme Fonksiyonu
*Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri
*Temel Tanımlar
*Gürültünün Sınıflandırılması
*Gürültü Kaynakları
*Hukuki Dayanak
*Ses Düzeyi Ölçer
*Ölçülen Parametreler
*Gürültü Düzeyi Ölçümüne Başlama
*Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar
*Ölçüm Raporunda Bulunması Gerekli Veriler