Tebliğler

Başlık Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Dosya Eki
1 Cpc Belgelendirme Muayene Ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-11) 12.03.2014 28939
2 Eps Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik Ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-16) 11.03.2014 28938
3 Alberk Qa Uluslararasi Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A.Ş.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-17) 11.03.2014 28938
4 2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ 29.01.2014 28897
5 Atiklarin Karayolunda Taşinmasina İlişkin Tebliğ 18.01.2013 28532
6 2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ 16.01.2013 28530
7 Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ 31.12.2012 28514
8 Çevrenin Korunmasi Yönünden Kontrol Altinda Tutulan Kimyasallarin İthalat Denetimi Tebliği 30.12.2012 28513
9 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği 14.12.2011 28142
10 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği 12.10.2011 28082
11 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynakli Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği 17.06.2011 27967
12 Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimi Tebliği 17.06.2011 27967
13 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği 26.04.2011 27916
14 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ 07.12.2010 27778
15 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarina Ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ 10.06.2010 27607
16 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.04.2010 27547
17 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 20.03.2010 27527
18 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 20.03.2010 27527
19 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği 10.10.2009 27372
20 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodlari Tebliği 10.10.2009 27372
21 Kentsel Atiksu Aritimi Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanlari Tebliği 27.06.2009 27271
22 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ 13.06.2009 27257
23 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.02.2007 26437
24 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 24.01.2007 26413