Tebliğler

BaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1Cpc Belgelendirme Muayene Ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-11)12.03.201428939
2Eps Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik Ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-16)11.03.201428938
3Alberk Qa Uluslararasi Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A.Ş.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-17)11.03.201428938
42872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ29.01.201428897
5Atiklarin Karayolunda Taşinmasina İlişkin Tebliğ18.01.201328532
62872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ16.01.201328530
7Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ31.12.201228514
8Çevrenin Korunmasi Yönünden Kontrol Altinda Tutulan Kimyasallarin İthalat Denetimi Tebliği30.12.201228513
9Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği14.12.201128142
10Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği12.10.201128082
11Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynakli Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği17.06.201127967
12Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimi Tebliği17.06.201127967
13Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği26.04.201127916
14Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ07.12.201027778
15Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarina Ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ10.06.201027607
16Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ09.04.201027547
17Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği20.03.201027527
18Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği20.03.201027527
19Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği10.10.200927372
20Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodlari Tebliği10.10.200927372
21Kentsel Atiksu Aritimi Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanlari Tebliği27.06.200927271
22Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ13.06.200927257
23Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ17.02.200726437
24Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ24.01.200726413