Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri

Gürültü, İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etki bırakır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür. Kapsamda yer almayan işletme ve tesisler, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri yerler için ise çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

  • Çevre iznine tabii işletmeler için akustik rapor
  • Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
  • Eğlence Yerleri için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
  • İşyeri, atölye, imalathaneler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
  • Gürültü haritalarının hazırlanması
  • ÇED kapsamında planlanan izne tabi tesisler için akustik rapor