İmisyon – Hava Kalitesi Ölçümleri

İmisyon - Hava Kalitesi Ölçümleri

İmisyon – Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi, İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde bulunan ve/veya kirlilik yükü büyük olan tesisler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Ek-2’si kapsamında hava kalitesi ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür.

  • Gaz Kromotografi FID Metodu ile Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Örneklemesi ve Tayini
  • Pasif Örnekleme Yöntemi ile Benzen, BTEX, Formaldehit, VOC(C2, C28), SO2, NO2, NH3, H2S, O3, HCl, HF Numune Alma
  • Gravimetrik Metot ile Partikül Madde (PM10) Tayini
  • Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini
  • Hava Kalitesi Modellemesi