Termal Konfor

Çalışma ortamının termal konfor şartları çalışanın performansını ve yapılan işin daha sağlıklı yapılması açısından büyük önem arz eden konuların başında yer almaktadır.
Çalışanın termal konforu, ortamın nemi, sıcaklığı, hava akım hızı ile beraber çalışanın giydiği kıyafet ve yapılan işin aktivitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Ön incelemede dikkat edilecek hususlar:

Çalışma alanında yapılan ön incelemede bölümde bulunan çalışan sayısı, vardiya grupları, görevler, kullanılan makine ve ekipmanların etkisi ve iklimlendirme sistemleri çalışanın termal konforu üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ayrıca ortamda bir ısı kaynağı var ise personelin ısı kaynağına olan mesafesi, ısıya alıştırılmış durumu ve ısı kaynağından etkilenme oranı dikkate alınmalıdır.

Termal Konfor Ölçüm Yöntemi:

termal konforÇalışma ortamının termal konfor şartları ön incelemede belirlenen alanlar incelendikten sonra cihazın her ölçüm alanında 20 dk şartlandırması yapıldıktan sonra ölçüme başlanır, ölçüm süresi boyunca ölçümü doğruluğunu etkileyecek çalışma ortamının rutininden kaynaklı olmayan dış etkenler göz önünde bulundurulur, böyle durumlarda ölçüm tekrarlanır.

Termal konfor ölçümünde amaç ortamın ve yapılan işin çalışanın memnuniyet oranını belirlemek ve %100 memnuniyete yakın termal şartları sağlamaktır.

Ortamda ki memnuniyetsizlik oranını belirlemek için Bakanlıkça Uluslararası kabul görmüş TS EN ISO 7730 standardı çerçevesinde yüzde memnuniyetsizlik oranı ve buna bağlı PMV indeksi belirlenir.
*PMV indeksi farklı istatiksel çalışmalar sonucu %100 memnuniyetin 0 kabul gördüğü +3 ile -3 arasında ortamın sıcaklığı için tahmin edilen ortalama kararı temsil etmektedir.

PMV değeri +2 değerinin üstünde çıktığı durularda ısı stresi (WBGT-Yaş Hazne Küre Sıcaklığı) ölçümü yapılması gerekmektedir, bu durumda ortamdaki ısının çalışan üzerinde baskısının TS EN 7243 ölçümler ve hesaplamalar ile belirlenen sınır değerleri sağlayıp sağlamadığı tespit edilir.

Termal konfor ölçümleri Bakanlığımızca yetki verilen uluslararası kabul görmüş standart prosedürlerine uygun cihazlarla yapılmaktadır.

Sahada tespit edilen, çalışma şartları ve cihazda alınan sonuçlar saha ham verileriyle beraber, ön incelemede bahsedilen hususlara dikkat edilerek Marmara Çevre Analiz Laboratuvarı‘na teslim edilir.

17 Temmuz 2013 28710 Sayılı İş yeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için işveren ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri ve önlemleri almakla yükümlüdür.

İş yerinizde termal konfor ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.