Termal Konfor

İş yerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İş yerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 7243 standardından yararlanılabilir.

Sıcak bir ortama maruz kalan bir kişinin katlanmak zorunda kaldığı ısı baskısı, özellikle atmosfer ve
vücut arasındaki ısı transferini etkileyen ortam özellikleri ve fiziksel faaliyetin bir sonucu olarak vücut
içindeki ısının üretimine bağlıdır. İç termal yük, faaliyetin neden olduğu metabolik enerji sonucudur.
Isı baskısının ortama etkisiyle ilgili detaylı analizler, aşağıdaki 4 temel parametreyle ilgili bilgiyi gerektirir:
hava sıcaklığı,
ortalama radyan sıcaklık,
hava hızı
mutlak nem.

Bununla birlikte, bu etkinin komple bir tahmini, bu temel parametrelerden türetilen ve kullanılan alanın fiziksel özelliklerinin bir fonksiyonu olan parametrelerin ölçülmesiyle yapılabilir.
İnsanların ısıl duyarlılığı temel olarak insanların bir bütün olarak vücudundaki ısıl dengeyle ilgilidir.
Bu denge fiziksel aktivite ve giyim tarafından etkilendiği gibi çevresel faktörler: hava sıcaklığı,
ortalama ısı yayılımı, hava hızı ve nem. Bu parametreler tahmin edildiği veya ölçüldüğü zaman
Öngörülen Ortalama Seçimler(PMV) hesaplanarak vücudun termal duyarlılığı bir bütün olarak
tahmin edilebilir.
Öngörülen rahatsızlık yüzdesi (PPD) indeksi verilen ortamda çok sıcak yada çok soğuk hisseden
insanların yüzdesini tahmin ederek ısıl rahatsızlık veya ısıl memnuniyetsizlik hakkında bilgi sağlar.
Termal rahatsızlık vücudun bir bölümünün istenmeyen lokal soğuması veya ısınması nedeniyle
oluşabilir. En yaygın lokal rahatsızlık faktörlerin ısının asimetrik olarak yayılması (soğuk veya sıcak
yüzeyler), cereyan (hava hareketi nedeniyle vücudun lokal soğuması), dikey ısı değişiklikleri ve
soğuk veya sıcak zeminler.
PMV (Öngörülen ortalama seçimler), PPD(öngörülen memnuniyetsizlik yüzdesi).

İşyerinizde termal konfor ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.