Metal Sıvısı Ölçümü – İş Hijyeni

Metal Sıvısı Ölçümü

Marçev olarak, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ in Ek 1’ inde yer alan parametreler arasında bulunmasa da, Metal İşleme Sıvılarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmek mümkün olmayacağı gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nca da yayımlandığı üzere NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) tarafından da Metal İşleme Sıvısı maruziyeti tespitinin her yıl düzenli olarak yapılması tavsiye edilmektedir.

Metal işleme sıvısı ve buharının deriyle teması sonucunda ve metal işleme sıvısı, buhar ve aerosollerinin solunması yoluyla sağlığa zararlı etkiler açığa çıkabilir. Astım, akne, dermatit, zatürre, üst solunum yolunun tahrişi ve bir dizi kanser çeşidi metal işleme sıvılarına maruz kalınmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu olumsuz etkilerin ciddiyeti akışkanın türü, kirlenmenin derecesi, maruziyetin seviyesi ve süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Metal işleme sıvısı maruziyetinin insan sağlığına olan etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi adına, öncelikli olarak kişilerin maruziyet miktarları belirlenmeli ve ilgili sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır. Sonrasında gerekli önlemlerin/tedbirlerin alınmasıyla kişinin metal işleme sıvısı maruziyeti minimuma düşürülerek sağlığının etkilenmemesi sağlanmalıdır.

Metal işleme akışkanlarında izin verilebilir maruziyet limitleri aşağıdaki gibidir.

OSHA;

Mineral yağ buharı için 8-saat zaman ağırlıklı ortalama(TWA) için 5 mg/m3
Geçerli tüm diğer metal işleme akışkanları için 15 mg/m3’dir(TWA).

NIOSH;

Metal işleme akışkan aerosolü maruziyeti için her gün 10 saate kadar haftalık 40 saat boyunca zaman ağırlıklı ortalama, 0,4 mg/m3’ dür.

Ölçüm Metodu

İş Hijyeni Ölçümleri kapsamımızda yer alan metal işleme sıvısı ölçüm metodu:

NIOSH -NMAM 5524 (Metal İşleme sıvısında oluşan toz ve aerosol tayini)

 

İşyerinizde metal sıvısı ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.