Hizmetlerimiz

İş Hijyeni Ölçümleri

İş Hijyeni Ölçümleri

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 10. Madde 4 bendine göre ‘İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’. Bu maddeye uygun hareket etmeyen işletmelere idari para cezası uygulanır.

  • Çalışma Ortamında Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması
  • Çalışma Ortamında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve Gazların Tayini
  • Çalışma Ortamında Toz Ölçümleri,
  • Çalışma Ortamında Işık Şiddeti (Aydınlatma) Ölçümleri,
  • Çalışma Ortamında Termal Konfor Ölçümleri
  • Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri
  • Kişisel Maruziyet Toz Ölçümleri
  • Kişisel Maruziyet VOC Ölçümleri
  • Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümleri