Aydınlatma Ölçümü – İş Hijyeni

Aydınlatma Ölçümü – İş Hijyeni

İş Hijyeni ölçümlerinin fiziksel parametrelerinden biri olan aydınlatma düzeyinin ölçülmesi çalışanların performanslarını ve güvenliğini etkileyen önemli bir etkendir. İş yerlerinin gün ışığıyla yeterli miktarda aydınlatılması gerekmektedir. Çalışma ortamı ve ortamda gerçekleştirilen işlerin türleri dikkate alınarak aydınlatma seviyelerinin uygunluğu belirlenir. Aydınlatma ölçümlerinde esas olan amaca uygun aydınlatma seviyesinin belirlenmesidir. ‘İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ te işyerlerinin aydınlatılmasında TS EN 12464-1, TS EN 12464-2 standartlarını esas almaktayız.

İş Yerlerinde Aydınlatma Ölçümünün Yapılması:

Ölçümler COHSR 928-1-IPG-039 standardı kapsamında gerçekleştirilmekte olup raporlamada değerlendirme İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde 22 de belirttiği gibi TS EN 12464-1,TS EN 12464-2 standartları esas alınarak yapılmaktadır. Aydınlatma şiddeti birimi lüks cinsinden verilmelidir.
Yetersiz aydınlatma, görme bulanıklığı, gözlerde yorgunluk, kaşıntı, yanma kızarıklık, gözlerin uyum yeteneğinin azalması, baş ağrısı gibi sorunları ortaya çıkar. Aydınlatmanın gerekenden fazla olması ise göz kuruluğuna neden olmaktadır.

Ölçüm ve raporlama İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır.

İşyerinizde aydınlatma ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.