Aydınlatma Ölçümü – İş Hijyeni

Aydınlatma Ölçümü – İş Hijyeni

Çalışma ortamında gerçekleşmekte olan faaliyetlerin konfor emniyet ve sağlık içerisinde sürdürülebilmesi için ortamın veya prosesin ışık şiddeti ölçümü (aydınlatma ölçümü) oldukça önemlidir. Yeterli aydınlatma düzeylerinin olmadığı çalışma alanlarında prosese bağlı kontrollerin gerçekleştirilememesi, zamanla çalışanda göz sağlığı ile ilgili mesleki hastalıkları veya iş kazalarına zemin oluşturmaktadır. Acil durumlarda çıkış güzergahlarında ki aydınlatma seviyeleri yeterli olmaması durumunda beklenmedik acil çıkış durumlarında farklı kazalarına sebebiyet vermektedir bu sebepten acil çıkış yollarında aydınlatma düzeylerinin yeterli olması ve her türlü aydınlatma kesintisine karşı gerekli düzeyde aydınlatmayı sağlayabilecek yedek güç kaynaklarının olması gerekmektedir.

İş Yerlerinde Aydınlatma Ölçümünün Yapılması:

İşverence gerekli aydınlatmanın sağlanması hem çalışanın sağlığını ve güvenliğini koruması hemde işin daha kaliteli ve güvenli yapılması açısından önem arz etmektedir.

Ülkemizde kabul gören Uluslararası kabul görmüş standartlar ve yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde her iş sınıfına göre farklı aydınlatma değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sadece Tekstil imalatı ve işlenmesi yapılan bir endüstriyel faaliyet gösteren tesiste Son işlem boyama bölümünde aydınlatma seviyesinin en az 500lx olması gerekirken Düğümleme, ayırma, örgü gibi daha fazla görsel dikkat gerektiren çalışma alanında 1000lx olması gerekmektedir.

Marmara Çevre Analiz Laboratuvarı olarak aydınlatma ölçümlerini uluslararası kabul görmüş standartlara ve ilgili mevzuatlara uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazlarımız ve yetkili personellerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Çalışma ortamında personelin maruz kaldığı aydınlatmanın kaynağı, çalışma ortamının şartları(Doğal aydınlatma veya yapay ise aydınlatma kaynağının tanımlanması), yapılan işin sınıfı (boyama, galvanizleme, muayene, depo, vb) ve personel özelinde görsel sıkıntıları gibi faktörler göz önünde bulundurularak mevzuatta belirtilen ve uluslararası kabul görmüş standartlarda yer alan aydınlatma değerlerinin sağlanması gerekmektedir.

Marmara Çevre olarak uluslararası kabul görmüş COHSR-928-1-IPG-039 metodu gerekliliklerini sağlayacak şekilde ölçümler yapılmaktadır, ölçümlerde yapılan işe göre ve çalışanın davranışına göre farklı noktalardan ölçümler alınarak aydınlatma düzeyinin yeterliliğine karar verilir.

işhijyeniStandart prosedürlere göre yapılan ölçümlerde çıkan değerler İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve GüvenlikÖnlemlerine İlişkin Yönetmelik’te Madde 22’de belirtilen TS EN 12464-1 ve TS EN 12464-2 metotlarında yer alan uygun iş sınıflarında sınır değerler ile yeterli karşılaştırılmalıdır,
Çalışma ortamında yetersiz aydınlatmalar hem çalışanın sağlığı açısından hem de yapılan işin kalitesi açısından çok önemli bir etken olduğundan dolayı, İşveren tarafından çalışma ve kullanma alanlarında aydınlatma ölçümlerinin yaptırılması gereklidir.

Ölçüm ve raporlama İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır.

İşyerinizde aydınlatma ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.