Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizi

Atık yağ analizi, kullanılmış yağların kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bu analizler, atık yağların nasıl bertaraf edileceği veya geri dönüştürülebileceği konusunda önemli bilgiler sağlar.

Atık yağ analizi genellikle şu unsurları içerir:

Atık yağlar sektörel olarak ve içeriklerine göre

Asit sayısı: Asit sayısı, yağın oksidasyon derecesini ölçer. Yüksek asit sayıları, yağın artık kullanılması gerektiğini gösterir.

Sülfür: Sülfür, atık yağın ne kadar kirlendiğini gösterir.

Peroksit sayısı: Peroksit sayısı, yağda meydana gelen oksidasyonu ölçer. Yüksek peroksit sayıları, yağın kullanılamayacak kadar oksitlendiğini gösterir.

Yoğunluk: Yoğunluk, yağın ağırlığını ölçer ve atık yağın yoğunluğu, çökelme ve ayırma işlemlerinde önemli bir faktördür.

Viskozite: Viskozite, yağın akışkanlığını ölçer ve atık yağın pompalanması ve işlenmesi için önemli bir faktördür.

Atık yağ analizi, atık yağın doğru bir şekilde bertaraf edilmesini veya geri dönüştürülmesini sağlamak için önemlidir. Ayrıca, atık yağ analizi, yağın hangi endüstrilerde geri dönüştürülebileceğini belirlemek için de kullanılabilir.

Atık yağların bertaraf edilmesi neden önemlidir?

Atık yağların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi önemlidir çünkü atık yağlar doğaya ciddi zararlar verebilirler. Atık yağlar, toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesine, çevre kirliliğine ve canlıların sağlığına zarar verebilirler. Ayrıca, atık yağlar, yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahip olabilirler ve çevreye ciddi bir tehlike oluşturabilirler.

Atık yağların doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevrenin korunmasına ve atık yağların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesine yardımcı olur. Bu da atık yağların geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilmesi ve doğal kaynakların korunması anlamına gelir.

Ayrıca, bazı ülkelerde atık yağların doğru şekilde bertaraf edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu ülkelerde, atık yağların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesi cezai yaptırımlarla karşılanabilir.

Sonuç olarak, atık yağların doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevrenin korunması, canlıların sağlığına zarar vermemesi ve atık yağların geri dönüştürülerek yeniden kullanılması için son derece önemlidir.

Atık yağların bertarafı TS EN ISO/IEC 17025 ten akredite bakanlıkça yetkili rafinasyon tesislerince hazırlanacak raporda PCB ve HCI oranına rafinasyon tesislerince işlenir veya atık yakma tesislerine transfer gerçekleştirilir.

Marçev olarak biz ne yapıyoruz?

Atık yağ konusunda bilgi amaçlı yaptırılacak analiz faaliyetleriniz MARÇEV tarafından gerçekleştirilebilmektedir.