Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü
İşyerlerinde bulunan tüm kazanlar her sene ehliyeti Hükümet vaya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır. Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerinde bulundurulacaktır.

Buhar Kazanı

Periyodik Kontroller Buhar Kazanı
Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

*Buhar Kazanları
*Kızgın Yağ Kazanları
*Kızgın Su Kazanları
*Buhar Jeneratörleri

Kazancı Belgesi

İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.

İlgili Yönetmelik Bilgisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 207,208,209,210…

Komprasör Hava Tankı Periyodik Kontrolleri

Periyodik Kontroller Komprasör Hava Tankı Periyodik Kontrolleri
Kompresörün Periyodik Kontrolü.
Kompresörlerin güvenle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsade edilen en yüksek basıncın 1,5 katı ile yapılacaktır. Basınçlı kapların hidrolik basınç testleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:227, 244)

* Hava Tankları
* Pistonlu Kompresörler
* Vidalı Kompresörler

Kalorifer Kazanı

Periyodik Kontroller Kalorifer Kazanı
Kalorifer kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

*Kalorifer Kazanları
*Sıcak Su Kazanları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 207,208,209,210…

Hidrofor

Periyodik Kontroller Hidrofor
Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

* Hidrofor Tankları
* Membranlı (Diyaframlı)
* Membransız (Diyaframsız)
* Denge Tankları
* Genleşme Depoları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 224, 225, 226…
OTOKLAV ve BOYLER

Periyodik Kontroller OTOKLAV ve BOYLER
Otoklavların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

* Otoklavlar
* Boylerler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Otoklavlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 227, 230…

SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI

Periyodik Kontroller SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI
Sanayi gazları dolum tanklarının kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

* LPG Tankları
* Kimyasal Madde Tankları (azot, hidrojen tankı vb.)
* Sanayi Gaz Tankerleri
* Kara Tankerleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 226…

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Tüzüğü
madde: 77, 95…