Formaldehit Ölçümü – İş Hijyeni

Formaldehit Ölçümü – İş Hijyeni

Formaldehit veya formaldehit içerikli ürünler üreten sanayi işçileri, laboratuvar teknisyenleri, patologlar, bazı sağlık uzmanları ve morg çalışanları genel halktan daha yüksek formaldehit seviyelerine maruz kalabilir. İş yerinizde formaldehit ölçümü yaptırmak için bize ulaşabilirsiniz.

formaldehit ölçümüMesleklerinden dolayı aşırı maruz kalan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda; beyin kanseri, kan kanseri ve kolon kanserinden ölenlerin sayısında normal popülasyona göre bir artış olduğu gözlenmiştir. Mesleki olarak formaldehite maruz kalan işçiler arasında akciğer kanserinden ölüm oranının %30 daha fazla olduğu belirtilmiştir. Akut etkilenmelerde burun ve boğazda yanma hissi, nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum gibi klinik semptomlara neden olmaktadır. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise, pulmoner ödem, inflamasyon ve pnömoni gelişmektedir.

Ayrıca, günlük hayatta formaldehit içeren ürünlerin ev ve işyerinde kullanılması (duvar boyası, mobilyalar, cila kaplamalar, deodorantlar, temizlik ürünleri v.b) ve çevresel etkenlerle maruziyet (fuel-oil ve odunun yanması ile, egzoz gazı ve sigara dumanı gibi) etkilenmeyi daha da artırmaktadır.

1987 yılında, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) formaldehiti olağan dışı derecede yüksek veya uzun süreli maruz kalma koşulları altında kanserojen olarak sınıflandırmıştır.

Kullanım alanı bu kadar yaygın ve kanserojen bir maddeye karşı korunmak oldukça güç görünmektedir. Tüm bunların sonucunda formaldehit ölçümlerinin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir.

Formaldehit Ölçümü Sınır Değerleri

Ölçüm ve raporlamanın İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) ve Türkak’tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır.

Sınır Değerleri;

OSHA TWA: 0.75 ppm
STEL: 2 ppm

NIOSH TWA: 0.016 ppm
STEL: 0.1 ppm

AGICHC: 0.3 ppm

İşyerinizde formaldehit ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.