Arıtma Çamur ve Tehlikeli Atık Analizleri

atik-su-aritma-sistemleri

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının ve prosesten kaynaklı tehlikeli atıkların düzenli depolama kriterlerinin belirlenmesi ve düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsayan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 kapsamında analizlerin yapılması.

 • Nem Tayini
 • Kuru Madde Tayini
 • Kızdırma Kaybı Tayini
 • Eluat Hazırlama – Özütleme Metodu
 • pH Ölçümü
 • Klorür Analizi
 • Florür Analizi
 • Sülfat Analizi
 • Ağır Metal Analizleri
 • Fosfor (P) Analizi
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Analizi
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Yağ-gres Tayini

 

atık su analizi