Kaldırma – İletme Makinaları

Kaldırma – İletme Makinaları

Periyodik Kontroller Kaldırma – İletme Makinaları
Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bıunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)

VİNÇ – CARASKAL

Periyodik Kontroller VİNÇ – CARASKAL
Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

– Monoray Vinç
– Köprülü Vinç
– Kule Vinç
– Portal Vinç
– Pergel Vinç
– Caraskal

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 373, 374, 376, 378…

ASANSÖR KONTROLLERİ

Periyodik Kontroller ASANSÖR KONTROLLERİ
İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. Asansörlerin imal, inşası, kurulması, muayene ve bakımı, bu işlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabileceknitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül ve şahıslara yaptırılacaktır. Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde buludurmak ve denetlemeye yetkili memurlerın her isteyişinde göstermek zorundadır. Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yük açıkça gösterilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:25)

MOBİL VİNÇ

Periyodik Kontroller MOBİL VİNÇ
İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

– Mobil Vinç
– Hidrolik İnsan Sepetleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 378, 387, 414…
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
madde: 7, 8…

FORKLİFT

Periyodik Kontroller FORKLİFT
İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

* Forkliftler
– Elektrikli
– LPG‘li
– Diesel
* İstif Makinaları
* Transpaletler

Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi:

İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 376, 378…
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
madde: 7, 8…

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

Periyodik Kontroller ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

– Araç Kaldırma Liftleri
– Hidrolik Krikolar
– Hidrolik Platformlar

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 376, 378…