Atık Su Analizi

Atık Su Analizleri

Atık Su Analizi

Atık su analizi suyun içindeki farklı kirleticilerin seviyesini ölçmek için yapılan bir testtir. Bu test, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesine ve insan sağlığını korumaya yardımcı olur.

Atık su analizi, suyun içindeki organik ve inorganik maddelerin, ağır metallerin, besin maddelerinin, bakterilerin ve diğer kirleticilerin konsantrasyonunu ölçer. Bu analiz, arıtma tesislerinde kullanılan teknolojilerin performansını da belirlemek için kullanılabilir.

Atık su analizi, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden oluşur. Kimyasal testler, suyun pH, oksijen, nitrit, nitrat, fosfat ve diğer maddelerin konsantrasyonunu ölçerken, mikrobiyolojik testler, suyun içindeki mikroorganizmaları tespit eder.

Atık su analizi, su kalitesi standartlarına uygunluğu belirlemek için de kullanılır. Bu standartlar, suyun insan tüketimi, tarım veya endüstriyel kullanım için uygun olup olmadığını belirler.

Sonuç olarak, atık su analizi, su kaynaklarının korunması ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir ve düzenli olarak yapılması gereken bir testtir.

Atık su analizi yapmak için çeşitli yöntemler vardır, ancak genellikle kimyasal ve mikrobiyolojik testler kullanılır. İşte atık su analizi yapmak için genel adımlar:

1- Numune Alma: İlk adım, atık su numunesinin toplanmasıdır. Numune, atık su kaynağından alınmalıdır ve temsilci olmalıdır. Yani, numune kaynaktaki atık suyun ortalama bileşimini yansıtmalıdır. Numuneler, uygun steril kaplarda toplanmalıdır.

2- Fiziksel Testler: Numune, fiziksel özelliklerinin (renk, koku, bulanıklık, pH, sıcaklık vb.) ölçümü için test edilir. Bu testler, numunenin diğer testlere uygun olduğundan emin olmak için yapılır.

3- Kimyasal Testler: Kimyasal testler, atık su numunesindeki çeşitli maddelerin konsantrasyonunu ölçmek için yapılır. Bu testler, önceden belirlenmiş standartlara göre yapılır. Örnek olarak, suda bulunan amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, organik maddeler, ağır metaller vb. ölçülebilir.

4- Mikrobiyolojik Testler: Mikrobiyolojik testler, numunenin içindeki mikroorganizmaların tespit edilmesine yardımcı olur. Bu testler, farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Örnek olarak, suyun içindeki koliform bakterileri, E.coli gibi patojen bakteriler ölçülebilir.

5- Veri Analizi: Son olarak, elde edilen tüm veriler analiz edilir. Analiz sonuçları, atık su kaynaklarının kirlilik seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu veriler ayrıca arıtma tesislerinin performansını değerlendirmek için de kullanılabilir.

Atık su analizi yapmak, uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Analizi yapacak kişilerin eğitimli olması ve uygun ekipmanlarla çalışması gerekmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarına, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarına, atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni esaslarına, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esaslar ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık su numunelerinin alınması ve analizlerin yapılması.

 • PH, Tuzluluk, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık Tayinleri
 • Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Çökebilen Katı Madde Tayini, Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Fosfat Fosforu Tayini
 • Sülfat, Sülfür, Sülfit Tayini
 • Renk Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Toplam Alkalinite
 • Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Kjeldahl Azotu Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini

 

atık yağ analizi