Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Su – Atık Su Analizleri

Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarına, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarına, atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni esaslarına, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esaslar ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık su numunelerinin alınması ve analizlerin yapılması.

 • PH, Tuzluluk, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık Tayinleri
 • Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Çökebilen Katı Madde Tayini, Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Fosfat Fosforu Tayini
 • Sülfat, Sülfür, Sülfit Tayini
 • Renk Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Toplam Alkalinite
 • Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Kjeldahl Azotu Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini