Toz Ölçümü – İş Hijyeni

İş hijyeni için gerekli olan toz ölçümü çalışma ortamında proseste yapılan işlemlerde ortaya çıkan çalışanların soluma yoluyla maruz kaldığı partikül halinde bulunan askıda katı taneciklerin iş sağlığı ve güvenliği açısından ve çalışan sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Marmara Çevre olarak ortamda bulunan solunabilir toz ve/veya toplam tozların tayini uluslar arası doğruluğu kanıtlanmış izlenebilir ve ülkemiz mevzuatlarında kabul görmüş standartlarla yapılmaktadır.

Toz Ölçümünde Örnekleme Yöntemi seçimi:

Çalışma ortamında maruz kalınan tozların cinsine göre solunabilir veya toplam toz olup olmadığına göre sınıflandırılarak, çalışanın maruz kalma şekline, maruziyet periyoduna ve süresine bağlı olarak, çalışanın maruziyetini temsil edecek öngörülen ölçüm sürelerinde metotlarda belirtilen uygun filtrelere çalışanın solunum bölgesi seviyesinden düşük akışlı örnekleme pompalarla numune toplanır, Numune alınırken Prosese bağlı havalandırma sistemlerinin çalışma durumları, çalışanın görevi dağılımı gibi maruziyete etki edecek faktörler kayıt altına alınarak en az 2 saat veya görev süresi boyunca numune alınır.

Toz Ölçümünde Analiz Yöntemi:

Çalışma ortamında alınan (solunabilir toz veya toplam toz), özel taşıma şartlarına uygun (taşıma ve saklama koşulları numunenin kaybını önleyecek şekilde olmalıdır) muhafaza edilerek laboratuvara teslim edilen numuneler Marmara Çevre Analiz Laboratuvarına teslim edilir,
Laboratuvar teslim edilen numuneler ilgili prosedür ve Bakanlığımızca yetki verilen Uluslararası Kabul görmüş standart prosedürlerine uygun bir şekilde Ölçüm öncesinde ve laboratuvara teslim edildikten sonra gerekli şartlandırma işlemleri yapılmaktadır. Şartlandırma işlemlerinden sonra yıllık kalibrasyonu yapılmış ve standart referans kütlelerle doğrulamaları yapılmış hassas terazilerde analiz uzmanlarımız tarafından ölçüm öncesi sonrası filtre tartımları alınır.

Ölçüm ve Analiz Sonuçlarının Yorumlanması:

iş hijyeni toz ölçümüÇalışma ortamında Maruz kalınan tozların konsantrasyonları, Marçev tarafından alınan numuneler ve analiz sonuçlarında hesaplanarak tespit edilir. Ortamda çalışan kişilerin çalışma süreleri ve maruziyet sürelerine göre hesaplama yapılarak bakanlığımızca uygun görülen 5 Kasım 2013 ve 28812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında verilen esaslara uygun bir şekilde ilgili yönetmeliğin ekinde tozun cinsine göre mesleki maruziyet sınır değerlerle kıyaslama yapılır.

Raporlama sonuçlarında elde edilen sınır değerleri aşan veya sınır değerlere yakın maruziyet kaynaklarında önlem alınması ve ölçüm sonuçlarını tekrarlanması toza bağlı mesleki hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca tozla Mücadele Yönetmeliği Madde 15 gereği çalışanların tozla ilgili bilgilendirmesinden sorumludur;
b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler.

İş Hijyeni – Toz Ölçümü ve Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır,
İs sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan ilgili Metotlara göre yapılması gerekmektedir,
Kişisel ölçümler sonucu elde edilen değerler tozun cinsine göre TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ EK-1 de yer alan sınır değerlerle karşılaştırılmalıdır.

İş yerinizde toz ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.