Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Emisyon Baca Gazı Ölçümleri

Emisyon (Baca gazı) ölçümleri

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,
 • Gravimetrik Metot ile Partikül Madde (Toz) Ölçümü,
 • Gaz Kromotografi FID Metodu ile Toplam Uçucu Organik Gaz Emisyonlarının Ölçümü,
 • Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,
 • Pitot Tüpü Metodu ile Hız ve Debi Ölçümü,
 • Renk Karşılaştırması (Bacharach Skalası) Metodu ile İslilik Ölçümü,
 • Sıcaklık Ölçümleri,
 • Gravimetrik Metot ve Nem Probu Metodu ile Nem Değerinin Belirlenmesi,
 • Absorbsiyon Metodu ile Halojen (HCI,HBr,HF,Br2,CI2) Örneklemesi
 • İzokinetik Numune Alma Metodu ile Ağır Metal Örneklemesi
 • Absorbsiyon Metodu ile Dioksin ve Furan (PCCD/PCDF) Örneklemesi
 • Absorbsiyon Metodu ile Formaldehit Örneklemesi
 • Absorbsiyon Metodu ile Siyanür Örneklemesi
 • Absorbsiyon Metodu ile Sülfirik Asit Örneklemesi
 • İzokinetik Numune Alma Metodu ile Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Numune Alma
 • Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,