Ağır Metal Analizleri

Ağır Metal Analizleri – İş Hijyeni

İş hijyeni için gerekli olan ağır metal analizleri, İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili laboratuvarımızda uluslar arası standartlarda yapılmaktadır.

Günümüzde, sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle çevreye toksik metallerin salınımı artmış, çevresel kirlilik düzeyleri en üst düzeye çıkmıştır. Kimyasal ürünler, gübreler, endüstriyel boyalar, inşaat malzemeleri, balık, gümüş diş dolguları ve aşılar sadece gündelik hayatta maruz kaldığımız ağır metal kaynaklarının bazılarıdır. Toksik ağır metaller, normal olarak, çok düşük seviyelerde vücut içinde mevcut olabilir, fakat sürekli maruz kalındığında veya metabolik detoksifikasyon aşamalarındaki genetik defektler sayesinde, beyinde daha sonra da vücut dokularında birikime yol açabilir.

Akut ve kronik ağır metal zehirlenmelerinin belirtileri, çoğu nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların belirtileri ile aynıdır; bu nedenle, gelişmiş laboratuvar testleri yapılmadan bu hastalıkların gerçek nedenini saptamak zordur. Ağır metaller çoğu zaman gelişimsel bozuklukların, Otizm, Alzheimer, Multiple Sclerosis gibi nörolojik hastalıkların, kronik yorgunluk sendromunun yanı sıra, görünüşte %100 sağlıklı gibi görünen bireylerde duygu durum bozukluklarının da nedeni olabilmektedir.

Aluminyum
Civa
Kurşun
Kadmiyum
Arsenik
Krom
Antimon
Kalay
Bakır

Çalışma ortamındaki ağır metallerin çalışanlar üzerine etkilerini belirlemek için kullanılan NIOSH, ASTM, EPA gibi standartlar vardır.

Ağır metaller UV SPEKTROFOTOMETRE, ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ, INDUCTİVELY COUPLED PLASMA gibi cihazlar ile ölçülmektedir.

Bu ölçüm sonuçlarını İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili laboratuvar, yasal düzenlemelerde açıklanan sınır değerleri ve yayınlanmış ulusal ve uluslar arası standartlar ile karşılaştırmaktadır.

İşyerinizde ağır metal analizi yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.