Blog

Tehlikeli Atık Analizi

Tehlikeli Atık Analizi Nedir?

Tehlikeli Atık Analizi Nedir?

Tehlikeli atık analizi; Ülkemizde hatta özellikle sanayi’nin yoğun olduğu bölgelerde çevresel kirliliğin izlenmesi, riskleri değerlendirme çalışmalarının yapılması ve sanayi bölgelerinde yaşayan kişilerin mecburen maruz kaldığı çevresel risklerin ölçülmesi ve bu risklere önlem alınması açısından profesyonelce atık analizi uygulanması gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Analizi

Çevredeki risklerin analiz edilmesi, insanların çevredeki tehditlere karşı doğrudan maruz kalması sonucunda ortaya çıkan sağlık problemleri etkilerinin karakterizasyonu olur, çevre ve halk sağlığı disiplinlerini bir araya getirmiş olan kavrama denir.

Atık su araıtma tesislerinde arıtma çamurlarının ve protesten ile tehlikeli atıkların düzenli olarak depolama kriterlerini belirleme ve düzenlenmesini sağlayarak tehlikeli atık analizi ortaya çıkmaktadır.

  • Bu analizden bazıları;
  • Nem Tayini
  • Kuru Madde Tayini
  • Florür Analizi
  • Sülfat Analizi
  • pH Ölçümleri
  • Toplam Siyanür Tayini

Bu gönderiyi paylaş