SEÖS – Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi

SEÖS - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi

SEÖS – Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar kapsamında Şirketimiz, işletme sahibinin sorumluluğunda olan tüm konularda danışmanlık hizmetini vermekte, KGS2 ve YGT gibi ölçüm ve kalibrasyon işlemlerinin yetkili kuruluşlara mevzuat ve standartlara göre yaptırılmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz diğer çevresel ölçüm ve analizler kapsamında emisyon, hava kalitesi, gürültü, atık su, toprak, atık vb. gibi ölçüm ve analiz hizmetlerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ölçümleri de anlaşmalı olduğu yetkili ve akredite laboratuarlar ile yapmaktadır. Bu kapsamda;

– Ölçüm ve analiz çalışmalarına ait gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve kontrolü,
– Tesiste ölçümden önce tamamlanması gerekli olan çalışmaların organizasyonu,
– Bakanlık uygulamaları ve ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılarak varsa alınacak tedbirlerin ve yatırımların planlanması,
– Yapılan tüm hesaplamaların ve modelleme çalışmalarının uygunluğu ile ölçüm ve analizlerin Bakanlıkça kabul edilen metotlara uygun olarak yapılmasının kontrolü sağlanmaktadır.