• 0216 590 08 20

Çevre Tebliğleri

 BaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1 Cpc Belgelendirme Muayene Ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-11)12.03.201428939 
2 Eps Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik Ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-16) 11.03.201428938 
3 Alberk Qa Uluslararasi Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A.Ş.’Nin Onaylanmiş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-17)11.03.201428938 
4 2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ29.01.201428897   
5 Atiklarin Karayolunda Taşinmasina İlişkin Tebliğ18.01.201328532 
6 2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek İdari Para Cezalarina İlişkin Tebliğ16.01.201328530   
7 Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ31.12.2012 28514  
8 Çevrenin Korunmasi Yönünden Kontrol Altinda Tutulan Kimyasallarin İthalat Denetimi Tebliği30.12.201228513  
9 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği14.12.201128142 
10 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği12.10.201128082   
11 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynakli Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği17.06.201127967   
12 Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimi Tebliği17.06.201127967 
13 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği26.04.201127916   
14 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ07.12.201027778    
15 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarina Ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ10.06.201027607 
16 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ09.04.201027547   
17 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği20.03.201027527 
18 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği20.03.201027527   
19 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği10.10.200927372 
20 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodlari Tebliği10.10.200927372 
21 Kentsel Atiksu Aritimi Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanlari Tebliği27.06.200927271   
22 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ13.06.200927257   
23 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ17.02.200726437   
24 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ24.01.200726413