• 0216 590 08 20

Çevre Kanunlar

 BaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun02.04.2009272005871  
2 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu19.07.2005258805403  
3 Belediye Kanunu13.07.2005258745393  
4 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu11.06.2005258425355  
5 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun11.03.2005257525312  
6 İl Özel İdaresi Kanunu04.03.2005257455302  
7 Türk Ceza Kanunu 12.10.2004256115237  
8 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004255315216  
9 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.01.2002246454736  
10 Yapı Denetimi Kanunu13.07.2001244614708  
11 Mera Kanunu 28.02.1998232724342  
12 Maden Kanunu15.06.1985187853213  
13 Çevre Kanunu11.08.1983181322872  
14 Milli Parklar Kanunu11.08.198318132 2873  
15 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu23.07.1983181132863